AQUA - METAL

Priemyselné odpadové vody

  1. Odstraňovanie zostatkových ťažkých kovov nad pH 9,0 - Ni, Pb, Cu, Zn, As
  2. Úprava CHSK na podlimitné hodnoty
  3. Sekundárne čistenie organicky znečistených priemyselných odpadových vôd (NTA, EDTA)
  4. Najlepšie dostupné techniky (BAT) na čistenie priemyselných odpadových vôd
  5. Úprava technológie na viacnásobné použitie vôd
  6. Havarijný plán v súlade so Zákonom č.364/2004 o vodách
Používaním stránky www.aqua-metal.sk vyjadrujete svoj súhlas s používaním cookies.  OK   Viac info